Historier, nyheder og artikler fra jeres elskede fiktive Julia N. K.
Kender du til muligheden om at pantsætte dine ting?

Kender du til muligheden om at pantsætte dine ting?

Kender du til muligheden om at pantsætte dine ting?

Denne mulighed har jeg aldrig undersøgt nærmere eller stiftet bekendtskab med før for ganske kort tid siden. Her blev jeg bekendt med muligheden for at pantsætte sine ting. Uden at erklære mig selv ekspert – hvilket jeg ingenlunde er – tør jeg dog godt kaste mig ud i en relativ kort og overskuelig forklaring af begrebet. Grunden hertil er, at jeg mener, at vi bør begrebsafklare, således meningen og vigtigheden i budskabet træder tydeligt frem. 

De fleste kender og forstår begrebet, pant, som de tomme flasker de samler sammen og slæber ned i supermarkedet for at pantautomaten får lov til at æde dem – og derefter belønnes man med en hvid lap papir med et antal kroner, som man har til gode for sin pant. Det er teoretisk set også sådan, man kan forstå begrebet som at pantsætte. Blot en anelse mere avanceret og med udelukkelse af delen omhandlende tomme flasker og dåser, naturligvis.

I grove træk handler pant blot om, at en anden end genstandens ejermand har ret til selve genstandens værdi. Derudover findes der flere forskellige typer af pant – som fortsat ikke inkluderer somme flasker og dåser. Disse kaldes henholdsvis; Håndpant, underpant og retspant. De dækker respektive over forskellige ting. 

Hvis du ønsker at pantsætte, så læs med her!

Ønsker du at pantsætte dine ting, vil jeg anbefale dig at gøre følgende: kontakt pantsat.dk

Her får du gode råd og vejledning til, hvordan processen foregår. Indledningsvist skal du udfylde en formular, som fungerer som din ansøgning. Er der brug for yderligere oplysninger, vil pantsat.dk kontakte dig for at indhente disse. Du skal blot udfylde den efter bedste evne. Skulle du have spørgsmål til denne del af processen, er det muligt at kontakte firmaet på måde chat, mail og telefon for at skaffe de fornødne oplysninger eller svar. 
Derefter vil pantsat.dk foretage en vurdering af den genstand, du ønsker at pantsætte. Dette gøres naturligvis for at give dig et tilbud. Tilbuddet, du modtager, er ganske uforpligtende, således du er i din gode ret til at afslå, hvis ikke du er enig i vurderingen. 
Er du derimod enig skal du blot indlevere din genstand i butikken, hvorefter du vil modtage din udbetaling. Det sker som en straks overførelse direkte til din bankkonto. Nemmere bliver det altså ikke!

Desuden lover pantsat.dk at passe rigtig godt på din genstand – som i øvrigt opbevares på et forsikret lager. Din genstand er altså i de bedste hænder under hele processen!

 

Skriv et svar

Luk menu