Historier, nyheder og artikler fra jeres elskede fiktive Julia N. K.
Sådan lukker du nemmest din virksomhed

Sådan lukker du nemmest din virksomhed

Dine muligheder for nedlukning af din virksomhed og kriterierne herfor 

Ved lukningen af en virksomhed er der flere forskellige faktorer som gør sig gældende. Den mest afgørende faktor er om hvorvidt firmaet er solvent eller insolvent. Dvs. om firmaet har flere aktiver end passiver, altså større formue end gæld. Dette vil enten berige eller begrænse mulighederne for hvad du som ejer, vil kunne foretage dig i situationen.

 • Betalingserklæring – Et juridisk bindende dokument hvor ejeren/ejerne af virksomheden medgiver at de ønsker virksomheden frivilligt opløst. Om det er af frivillige eller omstændige årsager, er ikke relevant for sagen. Kriterierne for denne type lukning, er at der af indehaverne skal kunne skrives under på:
  1. At denne ønsker virksomheden lukket.
  2. At der ikke er nogen gæld i virksomheden, forfalden eller uforfalden.

  Dette anses som den enkleste og billigste metode til at lukke dit firma. Din advokat vil modtage en betalingserklæring fra SKAT som tilkendegiver at de ikke har nogen udforstående gæld i virksomheden. Sagsbehandlingstiden af dette er ca.3-6 måneder og derefter estimeret 1-2 uger, efter din advokat har modtaget dokumenterne. Viser det sig dog efterfølgende at firmaet havde gæld andetsteds, hæfter ejeren/ejerne personligt og ubegrænset for dette og det er derfor vigtigt at sætte sig ind i firmaets forpligtelser.

 

 • Likvidation – Er kort fortalt en frivillig afvikling af virksomheden. Ved likvidation sælges der ud af firmaets aktiver, eventuelle kreditorer afbetales og hvad der måtte være tilbage, udbetales efterfølgende til ejeren af selskabet. Har man derimod flere passiver end aktiver, dvs. større gæld end formue, vil virksomheden blive erklæret insolvent. Det vil derfor ikke være muligt at udføre en frivillig likvidation og ejeren/ejerne vil være nødsaget til at følge reglerne for konkurs.

  Der skal i forbindelse med likvidationen indhentes en skattekvittance hos SKAT, hvilket i praksis medfører, at processen med at likvidere selskabet tager gennemsnitligt 6 måneder. Der skal også udarbejdes et endeligt likvidationsregnskab, hvor man må medregne udgifterne til revisor. Fordelen ved denne måde er at man ikke risikerer som ejer af selskabet, ikke risikerer at hæfte for dennes gæld.

 • Tvangsopløsning – Når en virksomhed tvinges til ophør og derefter ikke vil eksistere i ren juridisk forstand. Tvangsopløsning bruges kun til kapitalvirksomheder som: IVS, Aps eller A/S. Når man starter en virksomhed skriver man under på forskellige lovpligtige krav, som skal overholdes for stiftelse og drift af virksomheden. Bliver disse brudt, vil der kunne blive tale om en tvangsopløsning. Hvis firmaet ikke har tilstrækkelige aktiver til at betale selskabets opløsningsbehandling og ikke vil stille sikkerhed for boomkostningerne, vil selskabet blive opløst uden bobehandling. Der betales ikke retsafgift af denne fremgangsmåde. 

  Eksempler på årsager til tvangsopløsning kunne være: 
  1. Selskabet ledes ikke efter lovgivningen eller selskabets egne vedtægter
  2. Selskabet er revisionspligtigt, men har ikke oplyst en revisor
  3. Selskabet har ikke indsendt årsrapport til Erhvervsstyrelsen inden for tidsfristen
  4. Selskabet har tabt en del af selskabskapitalen
  5. Selskabet har ikke reageret på tabt udestående kapital
  6. Selskabet har ikke registreret legale og reelle ejere

 • Konkurs – Når selskabet er insolvent og ikke har penge til at tilbagebetale kreditorer, leverandører, banken eller SKAT, kan man vælge at indgive en konkursbegæring. Dette sker ikke bare, men begæres i Skifteretten af ejeren/ejerne af virksomheden, eller de udforstående parter og virksomheder som har penge til gode hos denne. Sagsomkostninger ved konkurs dækkes enten helt af selskabets midler, helt eller delvist af Staten. 

 Vil du vide mere om mulighederne for lukning af din virksomhed, læs da med her: luk virksomhed

 

 

Luk menu